Vatten till trädgården – ta tillvara!


För att få välmående växter är det viktigt att behålla fukt och ta vara på vatten till trädgården. Genom att undvika avdunstning slipper du också vattna i tid och otid.

vatten till trädgården

 

Artikeln innehåller affiliatelänkar

Man kan styra mikroklimatet i sin trädgård för att jorden ska hållas fuktig och vatten ska finnas tillgängligt för växternas rötter. En viktig aspekt är att ständigt jordförbättra och se till att ha en humusrik jord som både kan ta emot och hålla vatten till trädgården väl. Marktäckning, d.v.s. att inte ha bar jord exponerad mellan växterna gör att jorden inte avdunstar allt vatten när solen gassar. I etablerade planteringar gör marktäckare jobbet, medan man vid nyplanteringar med fördel använder bark eller kompost.

På en blåsig plats är den största boven i uttorkningsdramat utan tvekan vinden. Utvägen är att bryta vindarna effektivt, runtom och gärna också inuti trädgården. Använd exempelvis en bred vindtålig ligusterhäck runt tomten. Ett annat alternativ är ett glesare staket runt om tomten som också bryter vindarna. Genomsläpplighet är viktigt eftersom ett tätt plank istället skapar turbulens i trädgården och gör uttorkningen värre.

Under klara dagar är det solen som bidrar mest till avdunstningen i trädgården och då är skugga jordfuktighetens bästa vän. Det är klokt att bevara välväxta träd som naturligt blir det bästa solskyddet. Ett sätt att hjälpa trädgården på traven med skugga är att bygga en pergola eller annan konstruktion där klätterväxter får skugga.

vatten till trädgården

De viktiga växtvalen

En nyckel till att få en välfungerande trädgård är att välja växter utifrån förutsättningarna. Gör man tvärtom och försöker anpassa miljön kommer man att få en tuff resa, i synnerhet när det gäller vatten till trädgården. Välj växter som gillar det naturliga klimatet i din trädgård och plantera dem på rätt ställe utifrån hur mycket sol eller skugga, fuktighet eller värme de önskar. Då blir de starka och friska och klarar sig utan curlande.

Tips på växter som själva snålar med vattnet och klarar torrperioder:

  • Små eller smala blad som gör att de avdunstar mindre vatten – olika gräs
  • Silvriga blad reflekterar solen och minskar vattenförlusten en varm dag – silvermalört, lammöron och ulleternell
  • Växter med pålrötter som söker sig djupare ner i marken och hittar fukt – pipört, kungsljus och orientvallmo
  • Plantor med köttiga blad sparar på vatten till när det behövs – kärleksört och olika fetbladsväxter
  • Vaxiga blad gör att fukten inte avdunstar – murgröna och mahonia
  • Plantor med håriga blad fångar fukt ur luften – backsippa

Välj rätt växter till trädgården

Samla vatten till trädgården när det regnar

Likväl som perioder av torka utmanas trädgårdsägare av stor nederbörd. Se till att ta hand om dagvattnet redan på tomten dels för att använda det senare. Men också för att avlasta de ofta underdimensionerade dräneringssystemen. Näst bäst efter att skörda vattnet är att låta det filtrera ner till grundvattnet där naturen tar hand om det. I trädgården underlättar man den processen genom att undvika stora hårdgjorda ytor, då planterade ytor bättre tar bättre emot vattnet. Likaså binds jorden av etablerad växtlighet, så att den inte spolas bort vid kraftiga regn.

Behöver man leda bort vatten från en punkt i trädgården kan man bygga snirklande rännor, jobba med sluttningar eller till och med samla vattnet i en damm. Man kan också bygga en stenkista som kan ta emot stora mängder, eller anlägga gröna tak som magasinerar vatten naturligt.

vatten till trädgården

Bli rik på vatten till trädgården

Det finns många fördelar med att bunkra vatten under perioder av regn för att kunna använda under torrare perioder. Regnvatten är perfekt för växterna eftersom det är både mjukt och temperaras när det lagras. 1 mm regn på 1 kvm tak blir drygt en liter vatten, och därmed fyller man snabbt på sina förråd under en regnig dag. Att ta vatten från ett stuprör är enkelt efter att man installerat ett avtapp eller en fällbar utkastare från stupröret.

Viktigt är sedan att skaffa sig ett kärl eller magasin som rymmer tillräckligt mycket, men också är tillslutet och mörkt. På så vis håller sig vattnet fräscht i upp till sex månader och det blir inte barnkammare för mygglarver eller algtillväxt. Magasinet ska också ha en kran, så att du kan fylla en kanna eller koppla på en slang.

Om man behöver leda ut sitt vatten från huset kan man göra som romarna och bygga en enkel akvedukt fram till en behållare. Rör eller rännor i luften kan dubbla som en ställning för skuggande klätterväxter. Man kan i stort sett göra sitt vattensystem hur avancerat som helst. Men glömma inte det meditativa med att gå runt trädgården långsamt med en vattenkanna i handen.