Trädgårdsgång på många inspirerande sätt


En trädgårdsgång eller stig är ett av de viktigaste inslagen att tänka igenom och planera när man ska ändra eller nyanlägga. Både sträckning och ytskikt är avgörande för om din trädgård kommer att kännas praktisk och trivsam.

Vad ska du använda din trädgårdsgång till?

När man beslutat sig för att anlägga en gång eller stig bör man först av allt fundera på hur du ska använda den. Sträckan mellan grinden och huset måste vara tålig då du använder den många gånger om dagen under alla årstider. Ingen har tid att springa långa omvägar ut till bilen innan jobbet, men kanske är det mer tilltalande för ögat att ge gången en liten knyck istället för att dra den spikrakt. Ytskiktet ska vara slitstarkt, men om du behöver bekämpa isfläckar om vintern är betongplattor en mindre bra idé, då de eroderas av tö-salt.

Andra gångar i trädgården är mindre självklara i sin sträckning och det kan vara smart att trampa runt en säsong för att se var de ska vara. Barnen väljer säkerligen kortaste vägen genom träddungen till studsmattan. Själv vill du kanske sätta dina bara fötter på en mjuk trampnarv, när du smyger ut i pyjamasen för att hämta hallon från köksträdgården till morgonfilen.

Designa din trädgård

Trädgårdsgång – sträckning och illusion

Med hjälp av en smart anlagd gång kan man på ett enkelt sätt skapa en illusion för ögat. En liten trädgård känns betydligt större med en vindlande gång, och genom tydliga avgränsningar kan man få in flera rum och stilar utan att det känns rörigt. En besvärande lutning kan suddas ut genom att man gör en bredare gång i olika etager, dock ska man vara noga med att steglängden blir bekväm. Genom att sätta låga uppstammade buskar invid en smal stig kommer den att upplevas både större och längre. Barnen kommer att älska att springa längs en smygstig mellan för dem höga buskar och träd.  En gång kommer också att upplevas som mest harmonisk om den passar med sin omgivning – kanske lite oregelbunden sträckning och kullersten till en gårdsmiljö, medan ett nyfunkishus hellre lyfts av en rak stenläggning med jämna stenplattor.

Välj rätt växter till trädgården

Ytskikt och avgränsning                              

Förutom att fundera över vilka ytskikt som rent estetiskt passar in i trädgårdsmiljön, så är praktiska aspekter viktiga att ha i åtanke. Gången måste tåla slitaget den utsätts för, men ska också motsvara sin ägares förväntan på underhåll. Är man känslig för ogrästillväxt i stenläggning är förmodligen gammaldags kullersten inte någon vidare idé. Likaså får man tänka över hur noga man vill vara med gränserna mellan gångar och växtlighet. Med omgivande gräsmatta behövs en tydlig kantsättning eller plåtkanter för att hålla gräset ur gången. Gillar man däremot känslan av att olika ytor rinner in i varandra kan det bli perfekt med en lavendelkant som får välla ut över gången. På samma sätt blir övergångarna mycket mjukare om man på en gång mixar sten och växter eller gräsplättar för en naturlik känsla. Likaså kan ett par enstaka trampstenar i gräsmattan ge en helt ny dimension i trädgården

Utebelysning – så lyckas man

Viktiga underarbeten till trädgårdsgång

När man anlägger en naturstig ska kanterna inte vara så tydliga och billig barkflis kan bli ett bra ytskikt. Man lägger en markduk under för att slippa rotogräs och få täckmaterialet att inte sjunka undan. Permanenta gångar som ska belastas mycket kräver ett mer noggrant underarbete. För att bibehålla en plan stenlagd gång som inte påverkas av tjälen över tid, bör man gräva ur ordentligt och fylla ut med ett bärlager. Här används också duk eller geotextil för att undvika ogrästillväxt. Hur djupt bärlagret ska vara beror på de lokala markförhållandena och hur tungt ytan ska belastas. Bärlagret ska sedan packas jämt med en vibrator, innan plattläggningen görs i sättsand eller stenmjöl. En grusgång är inte lika känslig för markens rörelser, men det övre lagret grus ska inte vara djupare än 3 cm. För då blir det jobbigt att ta sig fram.

Tips för gångar:

Undersök vilken jordmån du har – vid lera eller mullrik jord behöver du gräva ut mer för en stabil stenläggning än vid sand eller mojord.

Inför valet av sten, placera ut några plattor eller skopor av naturstenen och se hur färgen skiftar efter fuktighet och ljus i just din miljö

Natursten som rabattkant blir ett vackert stilleben mot singel – välj lokalt bruten sten så passar den garanterat i omgivningen

Att plantera växter mellan stenplattor ger en naturlik känsla – välj t.ex. trampnarv eller kotula

Välj rätt trädgårdsredskap