Kustträdgård kräver noggrann planering


En kustträdgård kan vara en utmaning för dig som älskar grönska. Följ våra tips för att undvika torka i planteringarna och välja växter som klarar både salta och tuffa vindar i din kustträdgård.

kustträdgård

Kustträdgård – håll kvar fukten

En viktig del i att undvika torka är att hindra avdunstning, vilket man gör genom att förbättra mikroklimatet i sina planteringar. Marktäckning, d.v.s. att inte ha bar jord exponerad mellan växter gör att jorden inte avdunstar allt vatten när solen gassar. I etablerade planteringar gör marktäckare eller storbladiga perenner jobbet, medan man vid nyplanteringar med fördel använder bark eller kompost.

Vindskydd är a och o när det gäller att hindra uttorkning av jorden i en kustträdgård, så bryt havsvindarna effektivt, runtom och gärna också inuti trädgården. Lämpligt är att använda olika vindtåliga häckar. Ett annat alternativ skulle vara ett glesare staket runt om tomten som också bryter vindarna. Genomsläpplighet är viktigt eftersom ett tätt plank skapar turbulens i trädgården och gör uttorkningen värre.Under soliga dagar är skugga jordfuktighetens bästa vän. Finns det inte välväxta träd att bevara, så kan man bygga en pergola eller annan konstruktion där klätterväxter får skugga speciellt utsatta partier.

kustträdgård

Perenner som parerar torka i en kustträdgård

Med små eller smala blad avdunstar mindre vatten – olika prydnadsgräs

Solen reflekteras bort av silvriga blad och vattenförlusten minskar – t.ex. silvermalört, lammöron, ulleternell

Pålrötter söker sig djupare ner i marken och hittar fukt – t.ex. pipört, kungsljus, orientvallmo

Köttiga blad sparar på vatten till när det behövs – t.ex. kärleksört, sedum

Vaxiga blad hindrar avdunstning – t.ex. murgröna och mahonia

Att tänka på vid anläggning i kustmiljö

Vid kusten är det framförallt klimatet och det i regel tunna jordtäcket som påverkar förhållandena i en trädgård. Men på en riktigt strandnära tomt kan man också ha speciella växtplatser att ta hänsyn till, så som klippor, fukt- eller torrängar.

kustträdgård

Havsvindar kan ställa till det både med saltet som hamnar i rabatterna och genom att riva sönder både växter och byggnationer. Försök ordna vindskydd mot havet genom att omgärda trädgården med genomsläppliga staket, eller gärna läplanteringar av buskage eller träd. Använd med fördel buskar som i vilt tillstånd växer vid kusterna, exempelvis havtorn, silverbuske, måbär, vresros och flera andra vildrosor, oxel, liguster och videsorter. Träd som klarar salta vindar är t.ex. rönn, hägg, silverpoppel, vild- och bukettapel.

När man ordnat till lä är det lättare att välja perenner. Men det skadar inte att även dessa klarar vindar och framför allt ska de klara salt. Det är svårt med höga, ståtliga perenner, om deras stjälkar är sköra och lätt bryts av. Perenner med sega stjälkar, de som kryper utmed marken, låga, kompakta och de som bildar rosett är att föredra. För att veta att de klarar kustmiljö kan du titta efter maritima (växer vid havet) eller littoralis (växer vid strandkanten) i det vetenskapliga namnet. Exempel på kusttåliga perenner som är vanliga i plantskolan är jättedaggkåpa, ull- och pärleterneller, astilbe, stjärnflocka, de flesta klockor, bergenia, bolltistel, malört, ljung, nävor, vädd, salvia och olika prydnadsgräs.