Jordförbättring alldeles gratis


Jordförbättring behöver du göra varje år för att få en riklig skörd och härlig fägring. Du behöver tillföra näring och mullämnen. Skippa dyra alternativ från plantskolan och dra nytta av allt som naturen själv bjuder på till jordförbättring.

jordförbättring
Artikeln innehåller affiliatelänkar

För jordförbättring finns det en uppsjö med konstgjorda, liksom organiska preparat på marknaden som lovar oss tillskott på allt jorden behöver. De innehåller kombinationer av kväve, fosfor och kalium (NPK), några ytterligare makroämnen och många av de mikroämnen som främjar tillväxt och välmående hos växtligheten. Konstgödselpreparat vill gärna göra gällande att man behöver just dess perfekta kombination av ämnen, men trots allt har ju naturen en förmåga att själv ta upp det den behöver just för stunden. Skaffar man sig grundkunskaper om vilka växter som behöver vilken näring, så kan man ofta med hjälp av naturens egna resurser ge dem jordförbättringen de behöver. Titta på hur dina växter mår och skäm sedan bort dem.

Jordförbättring med kompost

Att skaffa sig en kompost är att göra trädgården en stor tjänst. Vare sig man kallkomposterar grönmaterial och kvistar eller varmkomposterar hushållsavfall, så kommer man snart att ha en riktigt mullrik blandning att förbättra rabatter och odlingslådor med. Dels ger kompost jorden struktur att hålla vatten och luft bättre. Dels innehåller den näring i olika mängd beroende på vad du komposterar. Löv och grenar är näringsfattigt, medan matrester och gräsklipp blir näringsbomber för växterna. Det blir låg risk för övergödning, då näringen fälls ut sakta.

jordförbättring

Brunnen stallgödsel som jordförbättring

Från närmsta stall hämtar man en riktig skatt av både näring och strukturförbättrande material till jordförbättring. För att vara optimalt ska gödsel gärna legat och brunnit, d.v.s. brutits ner till lagom styrka, i ca ett år. Kommer det från hästar ska de ha stått på halm eller torv. Inblandning av strö är kontraproduktivt, då det istället använder upp kväve från din jord för att brytas ned. Den luftiga strukturen förbättrar jordkvaliteten och växterna får välbehövliga näringsämnen i form av främst kväve och fosfor. Det behöver de för tillväxt på våren Hönsgödsel är fem gånger näringsrikare än hästgödsel och det ska du därför användas med måttlighet.

Nässelvatten för jordförbättring

Med hjälp av nässlor (eller vallört) gör man ett utmärkt flytande alternativ av gödsel som ger växterna möjlighet att snabbt suga åt sig kväve och fosfor. Detta passar dessutom bra till att vattna grönsaksodlingar eller krukor, där man inte vill ha stallgödsel eller kompost liggande. Nässlor innehåller kväve och många viktiga mineraler och spårämnen som verkar allmänt stärkande. Plocka späda nässlor, lägg i en hink och häll över vatten. De ska sedan ligga där i ca en vecka och ett lock kan vara lämpligt med tanken på lukten som uppstår. Sila sedan bort växtdelarna och späd ut koncentratet med 9 delar vatten tills färgen påminner om te, annars är det lätt att övergöda.

jordförbättring

Tång i rabatterna som jordförbättring

Blåstång och knöltång användes förr flitigt i jordbruket, då det innehåller kalium och fosfor. Då det finns en risk att tången tar med sig kadmium från havet, används den inte längre i grönsaksproduktion. Dock fungerar den utmärkt till både blommor och prydnadsbuskar, så länge man kommer ihåg att tvätta av havssaltet först. Klipp i bitar och lägg på öppna ytor, eller mylla ner lätt. Vid plantering av sparris (som sedan tar flera år till skörd) kan man lägga lite tång i gropen.

Använd din vedaska som jordförbättring

Vedaska är ett bra näringstillskott för alla grödor utom surjordsväxterna (askan höjer pH) eftersom den innehåller kalium och fosfor.  Använd aska från löv- och barrträdsved, men undvik behandlat trä och grillkol. Tillsätt gärna i slutet av säsongen, då växterna behöver kalium för att mogna av och gå in i vintervila. Det är lätt att övergöda, så ta inte mer än någon deciliter per planta. Sägs också hjälpa mot mossa i gräsmattan när pH-värdet höjs. Undvik på bladgrönsaker, då det kan fällas ut tungmetaller även här.

jordförbättring

Jordförbättring med gräsklipp

Förutom att hålla fukt inne och ogräs ute, så är även gräs är ett allsidigt gödselmedel som innehåller kväve, kalium och fosfor. Använd på allt utom surjordsväxter och gärna på de kvävekrävande grödorna i landet som kål. Lägg gräsklippet i ca 5 cm tjocka täcken och låt maskar och mikroliv dra ner det i jorden efterhand. Tänk på att det är lätt att övergöda, då näringen snabbt fälls ut. Under en sommar räcker det med att lägga ut ny täckning ett par gånger.

Vilket ämne gör vad – jordförbättring

Kväve – störst betydelse för tillväxten och frodig grönska och används främst på vår och försommar, gör dock växten ömtålig för kyla och undviks därför på sensommaren. Brist ger svaga och bleka plantor.

Fosfor – gynnar blomning och fruktsättnings. Brist ger gråaktig missfärgning av bladen

Kalium – gynnar växternas avmognad inför vintern, använd på sensommaren. Brist ger torra bladkanter och gulfärgning.