Bygga pool – det ska du tänka på


Att bygga pool är både en stor investering och ett ingrepp som förändrar trädgården. Tänk noga över placeringen både utifrån solexponering och vindskydd, samt hur ni använder trädgården i övrigt.

De flesta brukar vilja ha poolområdet fritt från insyn, men vill kunna titta ut på poolen från sitt eget hem. Utöver de praktiska aspekterna kan det vara klokt att ta råd från en trädgårdsarkitekt för att lösa utmaningar i terrängen eller för att få en bra helhet med hus och omgivning. De flesta placeringar brukar vara möjliga, men allt är en kostnadsfråga utifrån om man behöver spränga eller göra andra kostsamma markarbeten.

Trädgårdsdesign – fixa din trädgård

Sedan är det dags att ta ställning till hur stor poolen ska vara, om den ska vara en nedgrävd markpool, eller en i regel mindre kostsam ovanmarkspool. Många väljer en nedsänkt rektangulär 4×8 meterspool där liningen svetsas på en trä- eller stålstomme. Det finns flest standardiserade tillval för det måttet) Andra typer att välja på är glasfiberpooler, gjutna betongpooler med kakel eller Thermopooler som isolerar bra mot markkyla.

Bygga pool kräver vanligtvis inte bygglov, men du kan behöva marklov om du schaktar och en anmälan om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Kolla därför först med byggnadsnämnden i din kommun.

Uppvärmning och underhåll

För att poolen ska bli skön att bada i krävs det i Sverige att man värmer upp den och det finns olika lösningar på det. Många poolpaket innehåller elvärmare som standard, men det kan bli en dyr affär på elräkningen. Har du redan ett vattenburet värmesystem i huset kan det vara värt att titta på en värmeväxlare som knyter ihop det med poolen. Det finns speciella poolvärmepumpar och det miljövänligaste är en investering i solfångare. Kom ihåg att även ett bra poolöverdrag bidrar till att hålla värmen i poolen och energiförbrukningen nere.

Poolen behöver underhåll för att hålla sig fräsch. Man brukar dels kontinuerligt rena vattnet från större partiklar med hjälp av pump och filter, samt tillsätta kemisk rening för att få bort bakterier och alger. Det senare gör man enkelt manuellt genom att mäta pH- och klorvärden och justera med kemiska preparat som tillsätts. En pooldammsugare eller poolrobot kan du använda för att rengöra botten, väggar och trappor.

Bygga pool – vad kostar det?

Ett poolbygge kan gå loss på stora summor beroende på byggnadssätt och vilka markarbeten som krävs. Priserna i kataloger anger ofta bara kostnaden för material. Ett prisexempel är ca 115000 kr för materialet till en nedgrävd 4×8 pool med anslutning och då tillkommer markarbete, montage och överdrag. Om du lägger ut arbetet hamnar slutsumman förmodligen runt det dubbla.

Säkerhet runt poolen

Utöver att familjen naturligtvis ska bada säkert, så finns det lagstadgade krav på att poolens ägare ska ordna de skyddsanordningar för att undvika barnolyckor när ni inte använder poolen. Det är rekommenderat att en fast pool ska ha ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller över. Om det finns grind ska du förse den med lås. Alternativt ska poolen täckas med därför avsett skydd eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och vilket klarar vikten av ett barn. Rekommendationen är densamma för större lösa pooler som inte töms på vatten, samt att ytterstegen tas bort.

Vattenblänk i trädgården