Biodling i trädgård


Får jag lov att ha bikupor i villaområde? Man pratar om bidöd och att både naturen och odlingar blir lidande om inte antalet bi ökar. Kan jag hjälpa till genom att ha biodling i min trädgård?

biodling
Artikeln innehåller affiliatelänkar

Varför bli biodlare

Många förknippar bi med honung. Men binas viktigaste uppgift är att pollinera växter så att de kan sätta frukt och föröka sig. I Sverige råder det brist på pollinerande insekter i naturen. Det påverkar både den vilda floran, trädgårdsväxterna och i högsta grad odlingen av vår mat. Bonusen med biodling är den underbara honungen man kan njuta av och sälja.

Biodling i trädgård

Allt du behöver för att starta en mindre bigård är en bit land för att ställa upp bikuporna. Det finns inget tillståndsförfarande för biodling i trädgård, men man ska noga planera för att minimera olägenhet för både grannar och bi. Prata gärna med grannarna först och läs på för att kunna förklara skillnaden mellan snälla bi och aggressiva getingar. Många förväxlar dessa. Bikupan ska du placera så långt som möjligt ifrån trafikerad väg och grannar. Dels för att undvika kontakt med förbipasserande och dels för att skakningar kan oroa bisamhället. För att få upp binas flyghöjd snabbt är det bra att rikta kupans ingång, flustret, mot ett högre plank eller häck. Ett insynsskydd gör också risken mindre att barn blir frestade att komma in i bigården. 5-7 välskötta bikupor är maxantalet som man rekommenderar för en villatomt.

biodling

Bisamhället och svärmning

Ett bisamhälle kan bestå av 60–80000 individer som samverkar i kupan, där grunden är de sexkantiga cellerna i vaxkakorna. Samhället består av en drottning som lägger upp till 3000 ägg per dygn och med hjälp av doftämnen styr all verksamhet i kupan. Drönarna, de hanliga individerna, har till huvuduppgift att befrukta ungdrottningar men hjälper också till med honungen. Arbetsbina, som är honor, har olika uppgifter under sin livstid, så som att samla pollen, nektar och vatten, mata larver, reglera värmen i kupan och vakta ingången.

Med 3000 nya ägg om dygnet och nya celler till dessa växer samhället hela tiden. När det blir för stort uppstår fenomenet svärmning, att drottningen tar halva samhället med sig och flyger iväg till en ny plats. Detta vill man undvika som biodlare. Både för oangelägenheten med en svärm i tätort och för att man vill behålla sina bin. Därför är det viktigt att hålla uppsikt över aktiviteten i samhället och göra avläggare, en planerad delning till ny kupa.

Bikupan

Honungsbiet är anpassningsbart, men klimatmässigt befinner vi oss i yttersta kanten av dess naturliga utbredningsområde. Det är därför viktigt att kupan man väljer är anpassad därefter och står emot väder och vind. Den enklaste och billigaste modellen är en uppstaplingskupa. Den vane biodlaren kanske går över till en robustare och dyrare trågkupa, enligt gammeldags modell. En uppstaplingskupa består av en botten med ingång – ett s.k. fluster. Därpå ställer man en låda, vari ramarna för vaxbygget av celler hänger. Efterhand som samhället växer, staplar biodlaren på lådor med fler ramar. Med hjälp av att lägga ett spärrgaller kan odlaren skilja av de lådor som ska han ska skörda på honung – s.k. skattlådor. Översta lådan ska du täcka och ge ett skyddande tak.

biodling

Biodling i trädgård – skötsel av samhällen

Regelbunden tillsyn är viktigt, i synnerhet i tätort där svärmning skulle bli en stor oangelägenhet. Under höst och torra perioder då tillgång på nektar och pollen är sämre, är det viktigt för biodlaren att motverka röveri. Det är benämningen för när ett svagare bisamhälle får sin honung stulen av de andra samhällena i bigården. Röveri innebär ökad och okontrollerad trafik mellan kuporna, vilket grannarna kan uppleva som obehagligt. Att förmedla kunskap om bigården är oftast det bästa sättet att lugna oroliga grannar om du har biodling i din trädgård. Senare på hösten ska du vintra in bisamhällena in för sin vila. Du ska vidare mata dem med en sockerlösning, när du skattar honungen.

Annan utrustning för biodling i trädgård

Utöver bikupan behöver biodlaren också rejäl skyddsutrustning i form av en hel bidräkt eller slöja. Tjocka handskar och helst stövlar att dra upp över byxorna. En rökpust används vid arbete i kupan för att avge en doft som lugnar ner bina. Som nybliven biodlare finns det ofta möjlighet att använda den lokala biodlarföreningens honungsslunga. Ofta gör föreningarna gemensamma inköp av glasburkar och ramrengöring.

biodling

Biväxter

Biodlare är förtjusta i de växter som ger mycket nektar och pollen till de egna bina. Man brukar säga att biväxterna ger ”drag” av nektar och pollen. De ger dessutom en varierad karaktär på honungen allt över säsongen. Många biodlare gör en dragkalender på vad som blommar när. Vidare försöker man plantera in växter i sin trädgård för att ha någon biväxt i blom under hela våren, sommaren och hösten. Exempel är krokus tidigt på våren, som följs av sälg, fruktträd, klöver och höstblomman ljung.

Välj rätt växter till trädgården

Honung

Honungen är produkten som bina omvandlar blommornas nektar och safter till och lagrar i vaxkakorna i kupan. När honungen är färdig sätter de ett vaxlock över och biodlaren skördar då. Honungen består huvudsakligen av sockerarter och vatten, och lukt, smak och färg beror på vilka blommor bina hämtat nektar från. Hårdhetsgraden beror på hur biodlaren behandlat den. Svensk honung är i regel fast i konsistensen eftersom våra blommors nektar innehåller mycket druvsocker. Det är omöjligt att styra binas nektarinsamling till att bara vara från en blomma. Men när man pratar om ljung- eller klöverhonung är det honung som skördats under blomningen av arten, och därför fått karaktär av densamma. Ingenting får tillsättas om man vill kalla sin produkt för honung.