Kostnad för att anlägga trädgård eller ändra

Kostnad för att anlägga trädgård är en stor post.

Kostnad för att anlägga trädgård eller förändra en tomten kan bli stor, så det gäller att planera väl och tänka smart. Följ våra tips på hur du tar dig an projektet i rätt ordning och gör bra val för både arbete och material. Mycket kan du göra själv med en hjälpande hand från proffsen.

Artikeln innehåller affiliatelänkar

De stora jobben görs först: schakta, bygga trädäck, lägga stengångar och gräva gropar för träd och buskar. Det är billigare att anlägga trädgården i samband med ett husbygge när maskinerna och hantverkarna ändå finns på plats. Om det finns utrymme i budget kan det vara klokt att formge och göra tomten i ordning i större drag redan då om du kan ta ytterligare en kostnad för att anlägga trädgård 

Kostnad för att anlägga trädgård - konstruktioner

Andra kostsamma delar brukar vara att bygga murar, både stödmurar som kan behövas vid nivåskillnader och fristående murar (kostnad från ca 1000 kr/m beroende på höjd och material). Liksom stentrappor är det dock en post som i längden kan bli väldigt mycket mer kostsam om hantverket inte gjorts korrekt och konstruktionen bågnar. Är man vardagshändig kan det istället vara värt att läsa på och själv bygga eventuella trädäck eller en pergola. Ett trädäck kostar från ca 1000 kr/kvm om du låter en snickare göra det, medan materialet ligger på ca 200-250 kr/kvm om du kan göra arbetet själv.

Kostnad för att anlägga trädgård - golvet

Stensättning är vackert och håller för all överskådlig framtid om den gjorts efter konstens alla regler. Att få betongplattor lagt professionellt kostar från ca 950 kr/kvm, medan smågatsten kan landa på det dubbla. Billigare alternativ som är lättare att klara av som lekman är hårdgjorda ytor med småsten eller barkflis, men de behöver i regel underhållas efter ett par år och hållas fria från ogräs. Att rulla ut gräsmatta kostar ca 50 kr/kvm. Sår du själv hamnar du däremot på under 5 kr/kvm, men eventuellt tillkommer det 5-20 kr/kvm för jord, plus eventuell transport därav.

Kostnad för att anlägga trädgård

Kostnad för att anlägga trädgård - väggar

Häckar, staket och annan inramning skapar trädgårdsrummet, vilket sedan fylls med ögonfröjd och funktioner. En häck i tomtgräns kan man räkna med kostar 100 kr/m och uppåt för plantor och jord, beroende på vilka buskar man vill ha och då ingår inte arbetet att plantera dem. Som med alla andra växter gäller det att de sorter som är vanligare kostar mindre, och kan ofta köpas i storpack till ett bättre pris – hit hör liguster och avenbok. Växter i tomtgräns är förhållandevis billigt jämfört med att bygga plank och murar. Ett plank byggt av en snickare kostar från ca 1000 kr/meter och bara materialet beräknar man ca 150 kr/meter och uppåt. Kostnad för att anlägga trädgård beror på vilka val du gör.

Grönska - anlägga trädgård

Slutligen är det dags att fylla trädgården med grönska och blom, som är det många trädgårdsintresserade drömt om. Även här kan en designer hjälpa till med rabattkompositioner och växtförslag, men över tid brukar det snarare vara en fråga om att behöva prioritera sina favoriter. Som med allt annat i trädgården kan man lägga hur mycket pengar som helst i plantskolan, men med lite tålamod dyker säkert just det du önskar dig upp på en perennrea eller ett växtbyte.

Tips på vägen - kostnad för att anlägga trädgård

  • Ha inte bråttom, lär känna din trädgård och hur du rör dig i den.
  • Ta till vara trädgårdens naturliga förutsättningar. Behåll gärna naturen som stomme.
  • Tänk på att trädgården är en förlängning av huset, både rumsligt och arkitektoniskt.
  • Satsa på bra jord, då trivs det mesta.
  • En liten trädgård måste inte ha en gräsmatta. Rabatter, buskar och en stenläggning kan bilda ett väl så spännande rum.
  • Räkna med att det tar tid att anlägga trädgård, fem år är inte orimligt lång tid.